Calamiteitendienst

 Graag willen wij u onze calamiteitendienst onder de aandacht brengen.

Met deze dienst bieden wij u een service bij noodgevallen, 24 uur per dag. Bij inbraak, schade door weersomstandigheden, kortom bij de meest uiteen lopende calamiteiten, staan wij voor u klaar. Bouwbedrijf Renshof is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 053 - 482 40 10


U zult gelijk worden doorverbonden met een van onze medewerkers welke binnen 30 minuten ter plekke zal zijn. Wij zullen gelijk tot reparatie overgaan,wanneer dit mogelijk is, of een noodvoorziening treffen. Aan deze service zijn kosten verbonden, welke wij in een persoonlijk gesprek gaarne aan u voorleggen.


Belangrijk voor dergelijke calamiteiten is de terugkoppeling naar de beheerder van het ontroerend goed. Wij zorgen dat u exact op de hoogte blijft van de status van de opdracht. Op de factuur staan de gebruikte materialen, uren en onderaannemers uitgesplitst. Wij werken altijd met open begrotingen. Dat wil zeggen dat er precies terug te herleiden is hoeveel materiaal er uren wij denken nodig te hebben om een reparatie uit te voeren

Wij hopen dat u met deze uiteenzetting een indruk hebt gekregen van hetgeen wij voor u kunnen betekenen.